Komisja sejmowa przyjęła “ustawy covidowe”

0
69

Po ponad jedenastu godzinach zakończyły się obrady sejmowej komisji zdrowia. Prowadzono prace nad poselskimi projektami związanymi z walką z epidemią, przy czym za wiodący uznano projekt PiS. Ponadto przyjęto m.in. propozycję Lewicy, dającą możliwość odmowy sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos.

Projekt autorstwa PiS dotyczący zmian niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym. Zakłada m.in. podwyższenie wynagrodzeń dla medyków, wyłączenie ich z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii i ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Poza wyżej wymienioną poprawką Lewicy, przyjęta została również propozycja Koalicji Obywatelskiej, że w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd może dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, jednak w terminie 14 dni powinien zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie bądź podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia.

Co dla pracowników?

Komisja zadecydowała o przyjęciu zmian w przepisach dotyczących zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej. Według przyjętej poprawki taką zgodę będzie można przyznać “osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw Unii Europejskiej”.

Dotychczasowe brzmienie projektu przewidywało, że prawo wykonywania zawodu – po spełnieniu określonych warunków – będzie można przyznać “cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. Jak wyjaśnił poseł Bolesław Piecha (PiS) dzięki tej zmianie z nowych przepisów będą mogli skorzystać także Polacy, którzy uzyskali dyplom lekarski w krajach spoza UE. Należy się zastanowić, jeśli na co dzień w kraju brakuje osób z wykształceniem lekarskim, czemu podobny przepis nie był wprowadzony przed sytuacją kryzysową?

Jak się okazuje, polskiej służbie zdrowia brakuje nie tylko lekarzy, ponieważ komisja przyjęła inną zgłoszoną również przez posła Piechę poprawkę, która według autora ma umożliwić “w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego lub stanu epidemii wykonywania zadań na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego pielęgniarce sytemu, która nie ma pięcioletniego doświadczenia – natomiast pozostaje bezwzględny wymóg posiadania właściwego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu”.

Komisja zadecydowała także o przyjęciu przepisów dotyczących przyznaniu 100 proc. wynagrodzenia dla niektórych zawodów. Jak się jednak okazuje, wszystkie związane ze służbami mundurowymi. Żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, delegowani do zadań przy epidemii, będą mieli prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji. Projekt już wcześniej przewidywał, że takie prawo zyskają m.in. pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19, i funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Poprawkę zgłosiła również niedawna posłanka Lewicy – Hanna Gill-Piątek, która do powyższej listy funkcjonariuszy dodała aby prawo do pełnego uposażenia na kwarantannie i w czasie izolacji mieli również strażnicy gminni i miejscy włączeni w zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii. Poprawkę przyjęto.

Dodatkowo został przywrócony przepis, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat.

Inne propozycje

Przyjęto poprawkę poszerzającą przepis dotyczący tego, że za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy m.in prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Natomiast przy tworzeniu m.in. szpitali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Poseł Piecha zaproponował też zapis, który mówi o tym, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie naruszył nakazów, zakazów i ograniczeń związanych np. z prowadzeniem restauracji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Kolejna poprawka dotyczy wprowadzenie przepisu przejściowego, który określa zasady wyrównania za okres wsteczny, który może się pojawić w kontekście wypłacania zasiłku chorobowego

Posłowie bez pracy

Co ciekawe, komisja nie zgodziła się na przyjęcie poprawki, aby wojewoda miał możliwość skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii również posłów i senatorów, a także na zapewnienie zasiłków opiekuńczych dla rodziców, których dzieci nie mogą z różnych powodów uczęszczać do szkoły – zdalne nauczanie, zagrożenie epidemiologiczne.

Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji w czwartek rano. Odbędzie się również głosowanie nad projektem.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments