Dlaczego potrzebujemy lewicowych mediów?

Mamy obecnie w Polsce problem jedno-stronności w przekazie medialnym. Nie ważne po której stronie politycznego spektrum byśmy się nie opowiedzieli, nadal będziemy skazani na bezkrytycznie pro-kapitalistyczne podejście.

Media które konsumujemy nie są gotowe nawet wspomnieć o rozwiązaniach nakierowanych na wspólne dobro społeczne i realne polepszanie warunków życia ludzi. Zamiast tego propaguje się rozwiązania korzystne dla kapitalistów i elit rządzących – popularne media są tubą propagandową kapitału, bez względu na to jaką partię polityczną lansują w swoim przekazie.

Pomimo, że myśl socjalistyczna przeżywa dzisiaj na świecie prawdziwy rozkwit, świadomość klasowa pośród polskich pracowników pozostaje nadal stosunkowo niska. Kapitalistyczna propaganda ostatnich trzydziestu lat z powodzeniem wyparła dążenie do bardziej wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa z powszechnego dyskursu.

Próba zakorzenienia kapitalistycznych wartości indywidualizmu i znieczulicy na problemy sąsiadów nie okazała się jednak zupełnym sukcesem. W narysowanym nam obrazie kapitalistycznego dobrobytu pojawia się coraz więcej szczelin i wyłomów. Coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, zauważa problemy które niesie ze sobą obecny system i zaczyna szukać realnych rozwiązań.

Kobieta łapie się za głowę siedząc nad stertą rachunków
Dlaczego nadal wierzymy w mit kapitalistycznego dobrobytu skoro większość z nas ledwo wiąże koniec z końcem?

Mówi nam się dzisiaj że mamy z uśmiechem na twarzy godzić się na pogarszające się warunki życia, na brak godnej pracy, na drożejące jedzenie, na zupełny brak perspektyw w obliczu katastrofy klimatycznej.

Mamy przyjąć za normalne to, że większość ludzi w naszym kraju żyje z miesiąca na miesiąc, ledwo wiążąc koniec z końcem, podczas gdy mała grupa miliarderów bogaci się obrzydliwie na naszych wysiłkach.

Nadal próbuje się wbijać nam do głowy pomysły o wyższości kapitalizmu, o braku alternatyw, o tym że jakikolwiek inny sposób organizacji życia społecznego jest przecież nie do pomyślenia!

Najwyższy czas zmienić tą narrację.

Jeżeli jesteś pracownicą, pracownikiem, i chcesz nam opowiedzieć o swoich problemach, o nadużyciach kapitału, o napotkanej represji, o swoich przemyśleniach odnośnie przemian w stronę bardziej sprawiedliwej formy organizacji społeczeństwa, napisz do nas! Jeżeli jesteś aktywistką, działaczką społeczną, politykiem, osobą zaangażowaną w działalność lewicową, antykapitalistyczną – chcemy usłyszeć co masz do powiedzenia.